Isabelle Torrubia Agencia Literaria

Isabelle Torrubia Agencia Literaria

Barcelona / Representación de Editoriales Francesas (LIJ - Cómics & Graphic Novels) en España e Hispanoamérica | Representação de editoras francesas (Infantojuvenil – HQ &
Isabelle Torrubia Agencia Literaria