St. Patrick's Day Alphabet and Number Matching Game for kids. Great review and practice for preschool. | from iheartcraftythings.com

Alphabet and Number St. Patrick's Day Matching

St. Patrick's Day Alphabet and Number Matching Game for kids. Great review and practice for preschool. | from iheartcraftythings.com

These alphabet cards are a great letter sounds activity for preschool. Plus, they come in an easy and more challenging set for a total of 52 free cards!

52 free cards for teaching letter sounds

These alphabet cards are a great letter sounds activity for preschool. Plus, they come in an easy and more challenging set for a total of 52 free cards!

Activitat de l'Emilia Alcaraz Delgado adreçada a l’alumnat de l’últim curs d’Educació Infantil i de Primer de Primària, amb la que podran practicar l’escriptura i comprensió lectora de petites frases, descobrint un missatge secret.  Els nens i nenes hauran de desxifrar el contingut del missatge, a partir de la icona que representa el seu so, practicant d’aquesta manera la correspondència so-grafia. En una primera fase amb ajut (visualitzant la lletra que s’amaga )

Activitat de l'Emilia Alcaraz Delgado adreçada a l’alumnat de l’últim curs d’Educació Infantil i de Primer de Primària, amb la que podran practicar l’escriptura i comprensió lectora de petites frases, descobrint un missatge secret. Els nens i nenes hauran de desxifrar el contingut del missatge, a partir de la icona que representa el seu so, practicant d’aquesta manera la correspondència so-grafia. En una primera fase amb ajut (visualitzant la lletra que s’amaga )

Amb molt de gust (1) | recursos web

Amb molt de gust (1) | recursos web

Primera activitat de la sèrie “Lletra a lletra” de l'Emilia Alcaraz Delgado adreçada als primers cursos d’Educació infantil. En aquesta ocasió, es treballen les paraules que tenen vocals + “P”. Amb aquest joc, podran practicar i memoritzar la situació de les lletres en el teclat.  Es tracta d’una activitat pensada per treballar de forma individual, encara que la primera part es pot introduir amb la pissarra digital, amb tot el grup-classe.  Els nens i nenes podran triar entre les opcions:

Primera activitat de la sèrie “Lletra a lletra” de l'Emilia Alcaraz Delgado adreçada als primers cursos d’Educació infantil. En aquesta ocasió, es treballen les paraules que tenen vocals + “P”. Amb aquest joc, podran practicar i memoritzar la situació de les lletres en el teclat. Es tracta d’una activitat pensada per treballar de forma individual, encara que la primera part es pot introduir amb la pissarra digital, amb tot el grup-classe. Els nens i nenes podran triar entre les opcions:

Very clever idea for conjunctions.  Great way to make compound and complex sentences

Conjunction . . . junction

Very clever idea for conjunctions. Great way to make compound and complex sentences

letter matching for intervention

letter matching for intervention

FITXES DE LES VOCALS - brichi Monferrer - Álbumes web de Picasa

FITXES DE LES VOCALS - brichi Monferrer - Álbumes web de Picasa

Spelling With LEGOS! Perfect for advanced preschoolers, kindergarten, and elementary aged students!

Spelling With LEGOS!

Spelling With LEGOS! Perfect for advanced preschoolers, kindergarten, and elementary aged students!

CONFEGIR 2 SÍL·LABES 2

CONFEGIR 2 SÍL·LABES 2

Pinterest
Buscar