Explora Museo, Man Se, ¡y mucho más!

Nesta fotografía de Man móstrasenos a súa caseta, a cal agardamos que recupere a súa visión de conxunto co proxecto de Juan Creus. (Número de rexistro C.M.G.0162) En esta fotografía de Man se nos muestra su caseta, la cual esperamos que recupere su visión de conjunto con el proyecto de Juan Creus. (Número de registro C.M.G.0162)

Nesta fotografía de Man móstrasenos a súa caseta, a cal agardamos que recupere a súa visión de conxunto co proxecto de Juan Creus. (Número de rexistro C.M.G.0162) En esta fotografía de Man se nos muestra su caseta, la cual esperamos que recupere su visión de conjunto con el proyecto de Juan Creus. (Número de registro C.M.G.0162)

Na decoración da súa caseta, Man deixou claro a importancia que ía ter a figura do círculo na súa obra a cal poboarase de esta forma xeométrica. (Número de rexistro C.M.G.0132)  En la decoración de su caseta, Man dejó clara la importancia que tendría la figura del círculo en su obra la cual se poblará de esta forma geométrica. (Número de registro C.M.G.0132)

Na decoración da súa caseta, Man deixou claro a importancia que ía ter a figura do círculo na súa obra a cal poboarase de esta forma xeométrica. (Número de rexistro C.M.G.0132) En la decoración de su caseta, Man dejó clara la importancia que tendría la figura del círculo en su obra la cual se poblará de esta forma geométrica. (Número de registro C.M.G.0132)

Os visitantes enviávanlle a Man cartas coas fotos das súas visitas, documentos que el gardou con gran agarimo. (Número de rexistro C.M.G.3326.7) Los visitantes le enviaban a Man cartas con las fotos de sus visitas, documentos que él guardó con gran cariño. (Número de registro C.M.G.3326.7)

Os visitantes enviávanlle a Man cartas coas fotos das súas visitas, documentos que el gardou con gran agarimo. (Número de rexistro C.M.G.3326.7) Los visitantes le enviaban a Man cartas con las fotos de sus visitas, documentos que él guardó con gran cariño. (Número de registro C.M.G.3326.7)

O xardín-museo de Man é unha mostra clara de land-art e do interese do artista por vincular a súa vida coa natureza. (Número de rexistro C.M.G.0667)  El jardín-museo de Man es una muestra clara de land-art y del interés del artista por vincular su vida con la naturaleza. (Número de registro C.M.G.0667)

O xardín-museo de Man é unha mostra clara de land-art e do interese do artista por vincular a súa vida coa natureza. (Número de rexistro C.M.G.0667) El jardín-museo de Man es una muestra clara de land-art y del interés del artista por vincular su vida con la naturaleza. (Número de registro C.M.G.0667)

Que mellor que rematar a semana cunha imaxe onde a natureza da contorna e a caseta de Man se fusionan nun só elemento. Que pasedes un bo domingo!! (Número de rexistro C.M.G.0148) Que mejor que terminar la semana con una imagen donde la naturaleza del entorno y la caseta de Man se fusionan en un solo elemento. Qué paséis un buen domingo!! (Número de registro C.M.G.0148)

Que mellor que rematar a semana cunha imaxe onde a natureza da contorna e a caseta de Man se fusionan nun só elemento. Que pasedes un bo domingo!! (Número de rexistro C.M.G.0148) Que mejor que terminar la semana con una imagen donde la naturaleza del entorno y la caseta de Man se fusionan en un solo elemento. Qué paséis un buen domingo!! (Número de registro C.M.G.0148)

Non podemos deixar de pensar na boa nova que tivemos estas semanas pasadas, xa queda menos para que o xardín-museo de Man sexa unha zona conservada e restaurada coma o resto do legado de Man. (Número de rexistro C.M.G.3318.3) No podemos dejar de pensar en la buena noticia que tuvimos estas pasadas semanas, ya queda menos para que el jardín-museo de Man sea una zona conservada y restaurada como el resto del legado de Man. (Número de registro C.M.G.3318.3)

Non podemos deixar de pensar na boa nova que tivemos estas semanas pasadas, xa queda menos para que o xardín-museo de Man sexa unha zona conservada e restaurada coma o resto do legado de Man. (Número de rexistro C.M.G.3318.3) No podemos dejar de pensar en la buena noticia que tuvimos estas pasadas semanas, ya queda menos para que el jardín-museo de Man sea una zona conservada y restaurada como el resto del legado de Man. (Número de registro C.M.G.3318.3)

O Xardín-museo xa conta cunha sinalización onde se pide que se respete o enclave. El Jardín-museo ya cuenta con una señalización donde se pide que se respete el enclave. Foto: Museo de Man

O Xardín-museo xa conta cunha sinalización onde se pide que se respete o enclave. El Jardín-museo ya cuenta con una señalización donde se pide que se respete el enclave. Foto: Museo de Man

Man considerábase un autodidacta, polo que a súa biblioteca proporcionáballe novos saberes e técnicas para desenvolver a súa obra de arte; de ahí a súa importancia. Man se consideraba un autodidacta, por lo que su biblioteca le proporcionaba nuevos saberes y técnicas para desenvolver su obra de arte; de ahí su importancia. Foto: T. Conde

Man considerábase un autodidacta, polo que a súa biblioteca proporcionáballe novos saberes e técnicas para desenvolver a súa obra de arte; de ahí a súa importancia. Man se consideraba un autodidacta, por lo que su biblioteca le proporcionaba nuevos saberes y técnicas para desenvolver su obra de arte; de ahí su importancia. Foto: T. Conde

Hoxe deixámosvos unha imaxe do Xardín-museo nos seus primeiros anos. Achégase a fin de semana, pasadeo ben!! (Número de rexistro C.M.G.3326.2) Hoy os dejamos una imagen del Jardín-museo en sus primeros años. Se acerca el fin de semana, ¡pasarlo bien!(Número de registro C.M.G.3326.2)

Hoxe deixámosvos unha imaxe do Xardín-museo nos seus primeiros anos. Achégase a fin de semana, pasadeo ben!! (Número de rexistro C.M.G.3326.2) Hoy os dejamos una imagen del Jardín-museo en sus primeros años. Se acerca el fin de semana, ¡pasarlo bien!(Número de registro C.M.G.3326.2)

Esta semana, comezámola cunha pouca de cor, a cal utilizaba Man para inundar a súa caseta a través dos vidros de cores. (Número de rexistro C.M.G. 3320.5) Esta semana, la empezamos con un poco de color, el cual utilizaba Man para inundar su caseta a través de los cristales de colores. (Número de registro C.M.G. 3320.5)

Esta semana, comezámola cunha pouca de cor, a cal utilizaba Man para inundar a súa caseta a través dos vidros de cores. (Número de rexistro C.M.G. 3320.5) Esta semana, la empezamos con un poco de color, el cual utilizaba Man para inundar su caseta a través de los cristales de colores. (Número de registro C.M.G. 3320.5)

Pinterest
Buscar