Explora Proceso De, La Historia, ¡y mucho más!

Lo que nos enseñan los sabios gastrónomos

Lo que nos enseñan los sabios gastrónomos

Oscar Zanetti Lecuona (A Habana, 1946) é doutor en ciencias históricas, académico de número da Academia da Historia de Cuba e académico de mérito da Academia de Ciencias de Cuba, ademais de investigador e profesor na universidade da Habana. Preside a sección de Literatura Histórica e Social da Unión de Escritores e Artistas de Cuba.

Oscar Zanetti Lecuona (A Habana, 1946) é doutor en ciencias históricas, académico de número da Academia da Historia de Cuba e académico de mérito da Academia de Ciencias de Cuba, ademais de investigador e profesor na universidade da Habana. Preside a sección de Literatura Histórica e Social da Unión de Escritores e Artistas de Cuba.

Legislación administrativa / edición preparada por Jesús Leguina Villa ... [et al.]

Legislación administrativa / edición preparada por Jesús Leguina Villa ... [et al.]

Manual básico de derecho administrativo / Eduardo Gamero Casado, Severiano Fernández Ramos

Manual básico de derecho administrativo / Eduardo Gamero Casado, Severiano Fernández Ramos

Biblioteca Comarcal de Blanes - Blanes - Guies » Novetats - Blanes Novetats Novembre 2013 (en linia) #novesadquisicions

Biblioteca Comarcal de Blanes - Blanes - Guies » Novetats - Blanes Novetats Novembre 2013 (en linia) #novesadquisicions

Tratar a obesidade é un dos retos dos profesionais da saúde a comezos do século XXI debido ao gran número de persoas afectadas, así como á dificultade intrínseca da intervención terapéutica, xa que implica modificar hábitos moi instaurados e manter no tempo os cambios conseguidos. O psicólogo debe ser un dos profesionais crave no tratamento e moitos casos o profesional de referencia.

Tratar a obesidade é un dos retos dos profesionais da saúde a comezos do século XXI debido ao gran número de persoas afectadas, así como á dificultade intrínseca da intervención terapéutica, xa que implica modificar hábitos moi instaurados e manter no tempo os cambios conseguidos. O psicólogo debe ser un dos profesionais crave no tratamento e moitos casos o profesional de referencia.

Edición de Bercovitz Rodríguez-Cano, R. e Morillo González, F., 28ª ed., 2013. Edición anotada e posta ao día.

Edición de Bercovitz Rodríguez-Cano, R. e Morillo González, F., 28ª ed., 2013. Edición anotada e posta ao día.

Esta nova edición recolle o texto actualizado da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, debidamente anotada e concordada. Ademais, recóllense referencias das Sentenzas do Tribunal Supremo que viñeron a fixar a doutrina xurisprudencial dos preceptos da Lei 30/1992. A obra complétase cos textos íntegros e anotados dos Regulamentos que se ditaron en desenvolvemento da indicada norma legal.

Esta nova edición recolle o texto actualizado da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, debidamente anotada e concordada. Ademais, recóllense referencias das Sentenzas do Tribunal Supremo que viñeron a fixar a doutrina xurisprudencial dos preceptos da Lei 30/1992. A obra complétase cos textos íntegros e anotados dos Regulamentos que se ditaron en desenvolvemento da indicada norma legal.

Esta nova edición inclúe a Lei 16/1987, do 30 de xullo, de Ordenación dos Transportes Terrestres, actualizada con todas as modificacións introducidas ata o momento.

Esta nova edición inclúe a Lei 16/1987, do 30 de xullo, de Ordenación dos Transportes Terrestres, actualizada con todas as modificacións introducidas ata o momento.

La enzima para rejuvenecer. Hiromi Shinya

La enzima para rejuvenecer. Hiromi Shinya

Pinterest
Buscar