Explora Tipo Americano, Vagó Cisterna, ¡y mucho más!

Explorar temas relacionados

Vagó cisterna: Composició de 4 vagons cisterna tipus americà pel transport de productes químics. Són de color blanc amb inscripcions en vermell. Vagón cisterna: Composición de 4 vagones cisterna tipo americano para el transporte de productos químicos. Son de color blanco con inscripciones en rojo.

Vagó cisterna: Composició de 4 vagons cisterna tipus americà pel transport de productes químics. Són de color blanc amb inscripcions en vermell. Vagón cisterna: Composición de 4 vagones cisterna tipo americano para el transporte de productos químicos. Son de color blanco con inscripciones en rojo.

Vagó cisterna DB Shell: Maqueta de vagó cisterna DB Shell pel transport d'oli mineral. Vagó privat de la Deustche Shell AG. Enganxalls Relex amb eixos amb rodes per a contínua. Vagón cisterna DB Shell: maqueta de vagón cisterna DB Shell para el transporte de aceite mineral. Vagón privado de la Deustche Shell AG. Enganches Relex, ejes con ruedas para continuar.

Vagó cisterna DB Shell: Maqueta de vagó cisterna DB Shell pel transport d'oli mineral. Vagó privat de la Deustche Shell AG. Enganxalls Relex amb eixos amb rodes per a contínua. Vagón cisterna DB Shell: maqueta de vagón cisterna DB Shell para el transporte de aceite mineral. Vagón privado de la Deustche Shell AG. Enganches Relex, ejes con ruedas para continuar.

Locomotora dièsel sèrie 281: Maqueta d'un tractor dièsel KF amb sostre negre i cabina groga, a l'igual que alguns detalls de la part dels motors, que és de color verd fosc. Locomotora diésel serie 281: Maqueta de un tractor diésel KOF con techo negro y cabina amarilla, al igual que algunos detalles de la parte de los motores, que es de color verde oscuro.

Locomotora dièsel sèrie 281: Maqueta d'un tractor dièsel KF amb sostre negre i cabina groga, a l'igual que alguns detalls de la part dels motors, que és de color verd fosc. Locomotora diésel serie 281: Maqueta de un tractor diésel KOF con techo negro y cabina amarilla, al igual que algunos detalles de la parte de los motores, que es de color verde oscuro.

Locomotora de vapor Big Boy Baltimore amb Tènder: locomotora de vapor Big Boy Baltimore and OHIO amb Tènder ple de carbó. És de color negre amb sostre marró, porta inscripcions grogues. Locomotora de vapor Big Boy Baltimore con Ténder: Locomotora de vapor Big Boy Baltimore and OHIO con Ténder lleno de carbón. Es de color negro con techo marrón. Lleva inscripciones amarillas.

Locomotora de vapor Big Boy Baltimore amb Tènder: locomotora de vapor Big Boy Baltimore and OHIO amb Tènder ple de carbó. És de color negre amb sostre marró, porta inscripcions grogues. Locomotora de vapor Big Boy Baltimore con Ténder: Locomotora de vapor Big Boy Baltimore and OHIO con Ténder lleno de carbón. Es de color negro con techo marrón. Lleva inscripciones amarillas.

Locomotora amb tènder 130 DB-38: Locomotora amb tènder 130 DB-38 de la Boston&Maine de color negre excepte la part davantera que és platejada. Locomotora con ténder 130 DB-38: Locomotora con téder 130 DB-38 de la Boston&Maine de color negro excepto la parte delantera que es plateada.

Locomotora amb tènder 130 DB-38: Locomotora amb tènder 130 DB-38 de la Boston&Maine de color negre excepte la part davantera que és platejada. Locomotora con ténder 130 DB-38: Locomotora con téder 130 DB-38 de la Boston&Maine de color negro excepto la parte delantera que es plateada.

Locomotora de vapor amb tènder 150: Locomotora amb tènder de la DR rodatge tio 1-5-0, negra amb detalls vermells i inscripcions en blanc. Locomotora de vapor con ténder 150: Locomotora con ténder de la DR rodaje tipo 1-5-0, negra con detalles rojs y inscripciones en blanco.

Locomotora de vapor amb tènder 150: Locomotora amb tènder de la DR rodatge tio 1-5-0, negra amb detalls vermells i inscripcions en blanc. Locomotora de vapor con ténder 150: Locomotora con ténder de la DR rodaje tipo 1-5-0, negra con detalles rojs y inscripciones en blanco.

Locomotora dièsel 1776: Maqueta d'una locomotora dièsel commemorativa de l'aniversari Americà. Està pintada amb la bandera nord-americana que cobreix tot el vehicle. Locomotora diésel 1776: Maqueta de una locomotora diésel commemorativa del aniversario Americano. Està pintada con la bandera Nord-americana que cubre todo el vehículo.

Locomotora dièsel 1776: Maqueta d'una locomotora dièsel commemorativa de l'aniversari Americà. Està pintada amb la bandera nord-americana que cobreix tot el vehicle. Locomotora diésel 1776: Maqueta de una locomotora diésel commemorativa del aniversario Americano. Està pintada con la bandera Nord-americana que cubre todo el vehículo.

Talgo VII, locomotora BT: Prototip de Tren Talgo, composició experimental construïda el 1998. Talgo VII, locomotora BT: Prototip de tren Talgo, composición experimental construida el 1998.

Talgo VII, locomotora BT: Prototip de Tren Talgo, composició experimental construïda el 1998. Talgo VII, locomotora BT: Prototip de tren Talgo, composición experimental construida el 1998.

Vagó obert - Union Pacific: Vagó pel transport de mercaderies pesades. És de vora alta i obert, gàbia de tipus americana. Vagón abierto - Union Pacific: Vagón para el transporte de mercancías pesadas. Es de borde alto y abierto, jaula tipo americana Union Pacific.

Vagó obert - Union Pacific: Vagó pel transport de mercaderies pesades. És de vora alta i obert, gàbia de tipus americana. Vagón abierto - Union Pacific: Vagón para el transporte de mercancías pesadas. Es de borde alto y abierto, jaula tipo americana Union Pacific.

Vagó tipus Cisterna: Vagó tipus Cisterna pel transport de líquids. La cisterna és platejada i té un adhesiu a la part central amb lletres vermelles. Per una banda té una barana i una escala per pujar a la part superior. Vagón tipo cisterna: Vagón tipo Cisterna para el transporte de líquidos. La cisterna es plateada y tiene un adhesivo en la parte central con letras rojas. Por un lado tiene una barandilla y una escalera para subir a la parte superior.

Vagó tipus Cisterna: Vagó tipus Cisterna pel transport de líquids. La cisterna és platejada i té un adhesiu a la part central amb lletres vermelles. Per una banda té una barana i una escala per pujar a la part superior. Vagón tipo cisterna: Vagón tipo Cisterna para el transporte de líquidos. La cisterna es plateada y tiene un adhesivo en la parte central con letras rojas. Por un lado tiene una barandilla y una escalera para subir a la parte superior.

Pinterest
Buscar