Explora I ¡y mucho más!

Ik ben... de Pottenbakker

Ik ben... de Pottenbakker

Pierre Auguste Renoir (1841-1919) - Fleurs et chats, 1881

Pierre Auguste Renoir (1841-1919) - Fleurs et chats, 1881

Thema: Ik ben…Almachtig  Wie hield de oceanen in Zijn hand en mat de hemelen af met Zijn staf? Wie kent het gewicht van de aarde en weegt de heuvels en de bergen? Wie adviseert de Geest van de HERE, leert Hem iets of geeft Hem raad? Heeft Hij ooit iemands raad nodig gehad? Moet Hem worden gezegd wat goed of beter is? Weet u het niet? Bent u doof voor de woorden van God; de woorden die Hij uitsprak voordat de geschiedenis van de wereld begon? Hebt u het nooit gehoord en begrepen? God t

Thema: Ik ben…Almachtig Wie hield de oceanen in Zijn hand en mat de hemelen af met Zijn staf? Wie kent het gewicht van de aarde en weegt de heuvels en de bergen? Wie adviseert de Geest van de HERE, leert Hem iets of geeft Hem raad? Heeft Hij ooit iemands raad nodig gehad? Moet Hem worden gezegd wat goed of beter is? Weet u het niet? Bent u doof voor de woorden van God; de woorden die Hij uitsprak voordat de geschiedenis van de wereld begon? Hebt u het nooit gehoord en begrepen? God t

Houd mij dicht bij U Laat me nooit meer gaan Voor U leg ik mijn leven neer Verlangend naar Uw vriendschap Heer U alleen begrijpt Wat ik nodig heb Uw liefde die mij warmte geeft Als U mij in Uw armen neemt Leid mij naar Uw hart Breng mij terug naar U U bent mijn doel U bent mijn hartsverlangen U bent mijn doel Houd mij heel dicht bij U

Houd mij dicht bij U Laat me nooit meer gaan Voor U leg ik mijn leven neer Verlangend naar Uw vriendschap Heer U alleen begrijpt Wat ik nodig heb Uw liefde die mij warmte geeft Als U mij in Uw armen neemt Leid mij naar Uw hart Breng mij terug naar U U bent mijn doel U bent mijn hartsverlangen U bent mijn doel Houd mij heel dicht bij U

Thema : Jacobsladder Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Gen 28:10-12

Thema : Jacobsladder Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Gen 28:10-12

Lukas 16:26 En boven dit alles, tussen ons en u lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. Er is een grote kloof tussen zij die Christus volgen en zij die dat niet doen. Je zult achter Jezus aan moeten, geloven, om de kloof te overbruggen, doe je dit niet, dan kom je niet in de hemel.

Lukas 16:26 En boven dit alles, tussen ons en u lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. Er is een grote kloof tussen zij die Christus volgen en zij die dat niet doen. Je zult achter Jezus aan moeten, geloven, om de kloof te overbruggen, doe je dit niet, dan kom je niet in de hemel.

Thema: Draagt elkaars lasten Galaten 6:2: Draag elkanders lasten, zo leeft u de wet van Christus na.

Thema: Draagt elkaars lasten Galaten 6:2: Draag elkanders lasten, zo leeft u de wet van Christus na.

Thema:Zelfs vind de mus een huis  Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. psalm 84:4

Thema:Zelfs vind de mus een huis Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. psalm 84:4

PS 86: 11-13 Dit is mijn gebed, wijs mij de weg Heer Laat mij wandelen op het pad van Uw waarheid Vervul mijn hart met ontzag voor Uw naam U Heer , mijn God zal ik loven met heel mijn hart, Uw naam voor eeuwig prijzen. Want U toont mij Uw grote kracht, U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk

PS 86: 11-13 Dit is mijn gebed, wijs mij de weg Heer Laat mij wandelen op het pad van Uw waarheid Vervul mijn hart met ontzag voor Uw naam U Heer , mijn God zal ik loven met heel mijn hart, Uw naam voor eeuwig prijzen. Want U toont mij Uw grote kracht, U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk

Thema: Ik ben Liefde Jesaja 41:10: wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken , ik zal je helpen, je steunen met Mijn onoverwinnelijke rechterhand.

Thema: Ik ben Liefde Jesaja 41:10: wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken , ik zal je helpen, je steunen met Mijn onoverwinnelijke rechterhand.

Pinterest
Buscar