Explora Simplemente Xenial, Porque, ¡y mucho más!

Explorar temas relacionados

Relatos e poemas arredor da terra, da aldea e os seus habitantes, enraizados nunha terra da que non se poden despegar, porque terra, animais, vexetais e persoas forma un único ser. É pura raza e esencia humana, enganchada á terra, á aldea, á vida sen "progreso". Xenial, simplemente, xenial.

Relatos e poemas arredor da terra, da aldea e os seus habitantes, enraizados nunha terra da que non se poden despegar, porque terra, animais, vexetais e persoas forma un único ser. É pura raza e esencia humana, enganchada á terra, á aldea, á vida sen "progreso". Xenial, simplemente, xenial.

É compatible a xustiza social, de xé­ne­­­ro e de etnia con políticas eco­­nómicas neo­liberais, de de­fensa, exte­riores armamentistas e neo­co­lo­nialistas, políticas, de estranxeiría discriminatoria e vexatoria para todas as persoas? É necesario deixar de reproducir as desi­gualdades que xera o actual sistema capi­­ta­lista patriarcal, hai que sinalalas e erradicalas, facer unha auténtica re­volución con trans­for­maciones económicas e sociais profundas.

É compatible a xustiza social, de xé­ne­­­ro e de etnia con políticas eco­­nómicas neo­liberais, de de­fensa, exte­riores armamentistas e neo­co­lo­nialistas, políticas, de estranxeiría discriminatoria e vexatoria para todas as persoas? É necesario deixar de reproducir as desi­gualdades que xera o actual sistema capi­­ta­lista patriarcal, hai que sinalalas e erradicalas, facer unha auténtica re­volución con trans­for­maciones económicas e sociais profundas.

Converter ás persoas pobres en consumi­douras e á pobreza nun negocio rendible para as gran­deas corporacións; presentar as privatizacións como"alianzas público-privadas" que, coa xustificación de loitar contra a pobreza, consolide os alicerces do merca­do; aliñar as estratexias de coopera­ción cos intereses comerciais das com­pa­ñías multina­cionales; e lograr que as ONGD consideren ás empresas trans­na­cio­nales como aliadas. Estes son os principais obxectivos das es­tra­texias…

Converter ás persoas pobres en consumi­douras e á pobreza nun negocio rendible para as gran­deas corporacións; presentar as privatizacións como"alianzas público-privadas" que, coa xustificación de loitar contra a pobreza, consolide os alicerces do merca­do; aliñar as estratexias de coopera­ción cos intereses comerciais das com­pa­ñías multina­cionales; e lograr que as ONGD consideren ás empresas trans­na­cio­nales como aliadas. Estes son os principais obxectivos das es­tra­texias…

Codescubridor en 1974 do soado australopiteco Lucy, Yves Coppens leva anos investigando as orixes do homo sapiens. Este libro xorde a partir das intervencións radiofónicas do autor na emisora francesa France Info entre 2005 e 2007, nas que aclara e comenta a sempre actualidade do pasado humano, desde os descubrimentos de fósiles ata os avances revolucionarios no campo da xenética. O autor tamén comenta exposicións ou novidades literarias e científicas que iluminan aspectos da prehistoria…

Codescubridor en 1974 do soado australopiteco Lucy, Yves Coppens leva anos investigando as orixes do homo sapiens. Este libro xorde a partir das intervencións radiofónicas do autor na emisora francesa France Info entre 2005 e 2007, nas que aclara e comenta a sempre actualidade do pasado humano, desde os descubrimentos de fósiles ata os avances revolucionarios no campo da xenética. O autor tamén comenta exposicións ou novidades literarias e científicas que iluminan aspectos da prehistoria…

Las tres bodas de Manolita / Almudena Grandes (NH). En un Madrid devastado, recién salido de la guerra civil, sobrevivir es un duro oficio cotidiano. Especialmente para Manolita, una joven de dieciocho años que, con su padre y su madrastra encarcelados, y su hermano Antonio escondido en un tablao flamenco, tiene que hacerse cargo de su hermana Isabel y de otros tres más pequeños.

Las tres bodas de Manolita / Almudena Grandes (NH). En un Madrid devastado, recién salido de la guerra civil, sobrevivir es un duro oficio cotidiano. Especialmente para Manolita, una joven de dieciocho años que, con su padre y su madrastra encarcelados, y su hermano Antonio escondido en un tablao flamenco, tiene que hacerse cargo de su hermana Isabel y de otros tres más pequeños.

Este libro reúne unha selección de traballos presentados e discutidos no XVIII Congreso Español de Historia da Arte celebrado en Santiago de Compostela en 2010. Á luz do número e a calidade das contribucións de que se nutriu esta reunión científica e o desenvolvemento das súas diferentes sesións, o Departamento de Historia da Arte Da Universidade de Santiago de Compostela pode afirmar que se tratou dun fito científico notable para a historia da arte centro dos eventos celebrados en 2010

Este libro reúne unha selección de traballos presentados e discutidos no XVIII Congreso Español de Historia da Arte celebrado en Santiago de Compostela en 2010. Á luz do número e a calidade das contribucións de que se nutriu esta reunión científica e o desenvolvemento das súas diferentes sesións, o Departamento de Historia da Arte Da Universidade de Santiago de Compostela pode afirmar que se tratou dun fito científico notable para a historia da arte centro dos eventos celebrados en 2010

Un de cada dous españois le revistas periódicas. A popularidade deste medio é superior á dos diarios e os seus suplementos semanais e tamén a Internet. Radio e revistas comparten un índice similar de penetración na audiencia española, superado só pola Televisión. E iso conségueno, ademais, sendo un medio fundamentalmente de pago: ningunha das publicacións periódicas que se estudan neste libro consegue a súa popularidade mercé á súa gratuidade, senón que o fan a pesar do gasto que supoñen

Un de cada dous españois le revistas periódicas. A popularidade deste medio é superior á dos diarios e os seus suplementos semanais e tamén a Internet. Radio e revistas comparten un índice similar de penetración na audiencia española, superado só pola Televisión. E iso conségueno, ademais, sendo un medio fundamentalmente de pago: ningunha das publicacións periódicas que se estudan neste libro consegue a súa popularidade mercé á súa gratuidade, senón que o fan a pesar do gasto que supoñen

Pensemos sobre como pensamos. Ese es el verdadero ejercicio que nos propone este libro, esta metacomunicación sobre una parte de nuestro organismo que muchas veces pasamos por alto y que, paradojas del destino, rige nuestras vidas en la mayoría de los casos. Porque, si no pensáramos, ¿acaso no estaríamos todos avocados al más puro caos?

Pensemos sobre como pensamos. Ese es el verdadero ejercicio que nos propone este libro, esta metacomunicación sobre una parte de nuestro organismo que muchas veces pasamos por alto y que, paradojas del destino, rige nuestras vidas en la mayoría de los casos. Porque, si no pensáramos, ¿acaso no estaríamos todos avocados al más puro caos?

Anne Perry. Los anarquistas de Long Spoon Lane

Anne Perry. Los anarquistas de Long Spoon Lane

Lóstrego, 2012. "Os Señores da mentira quítalle a máscara da suposta modernidade e renovación ao Plan Bolonia (...), retrata o descrédito da política e da democracia, sumidas nun proceso de cambio constante para que todo siga igual (...), descobre a aparencia da cultura galega que algúns políticos e intelectuais venden como “motor” da actividade económica (...), denuncia o baleiro intelectual no que nos movemos, o mesmo baleiro que enche as estanterías do branco de deseño da Cidade da…

Lóstrego, 2012. "Os Señores da mentira quítalle a máscara da suposta modernidade e renovación ao Plan Bolonia (...), retrata o descrédito da política e da democracia, sumidas nun proceso de cambio constante para que todo siga igual (...), descobre a aparencia da cultura galega que algúns políticos e intelectuais venden como “motor” da actividade económica (...), denuncia o baleiro intelectual no que nos movemos, o mesmo baleiro que enche as estanterías do branco de deseño da Cidade da…

Pinterest
Buscar