Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

6-PACK! PLACE VALUE 11-30 - One skill, one format, 6 sheets.  Just what you need at just the right price!  As always, made to save you ink, time and money! $1.00

6-Pack! Place value 11-30

6-PACK! PLACE VALUE 11-30 - One skill, one format, 6 sheets. Just what you need at just the right price! As always, made to save you ink, time and money! $1.00

'En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda; solo se gana lo que se da...' cita de #AntonioMachado  Hoy en el blog os enseño a elaborar un llavero muy curioso. Las tablas de multiplicar de bolsillo. ¡Seguro que así es mucho más 'diver' estudiarlas! (Link en bio). ¡Feliz semana!

Tablas de multiplicar de bolsillo

¡Hola a todos! Hoy me gustaría enseñaros un recurso muy sencillo que podemos elaborar con los alumnos para estudiar las tablas de multiplicar.

¿coMPetencias que se favorecen: Resolver problemas de manera autónoma • Comunicar información matemática • Validar procedimientos y  resultados • Manejar técnicas eficientementeQué es el sistema de numeración?

Yo asisto a la clase matematicas a la diez y cinco de la manana los lunes y los miercoles.

Excelentes láminas matemáticas pasos para resolver un problema, ¿Qué operación realizar? y valor posicional

Sin duda resolver problemas matemáticos es uno de los mayores desafíos que tienen los niños en el colegio. ¿Por qué? pues como hemos dicho en otras ocasiones la comprensión …

Resumen práctico para enseñar como hacer las divisiones y fichas para trabajar la división para alumnos de primaria.

Resumen práctico para enseñar como hacer las divisiones y fichas para trabajar la división para alumnos de primaria. Más

Actividades de repaso las tablas de multiplicar - http://materialdidactico.org/actividades-de-repaso-las-tablas-de-multiplicar/

Hola a todos comparto con ustedes este fabuloso cuadernillo de actividades acerca de las tablas de multiplicar contiene diferentes situaciones problemáticas


Más ideas

Fichas de apoyo escolar imprimibles, gratuitas para educación infantil, y primaria.

Valor posicional (place value in Spanish) worksheets and activities your students will love!!

Valor Posicional

Actividades de valor posicional para primer grado en Español Más

Ficha imprimible de matemáticas para apoyo y repaso sobre centenas, decenas y unidades. Más ejercicios de ubicación espacial.

Ficha imprimible de matemáticas para apoyo y repaso sobre centenas, decenas y unidades. Más ejercicios de ubicación espacial. Más

circletimestable1-12-1.png 1,324×1,958 pixels

¡Qué tus fórmulas piensen por ti! Cada día una foto, cada foto una fórmula, cada fórmula un mundo: esquemat, divertimento matemático tangencial. Gracias por la visita.

MATEMATICAS DE PRIMERO DE PRIMARIA | MATEMATICAS EJERCICIOS RESUELTOS

MATEMATICAS DE PRIMERO DE PRIMARIA | MATEMATICAS EJERCICIOS RESUELTOS

Decenas y Unidades

AprenderJuntos a comprender que los elementos que forman una cantidad se pueden agrupar utilizando diferentes unidades, como decenas o centenas...

Maravilloso diseño para enseñar las unidades, decenas, centenas, unidades de millar y decenas de millar - http://materialeducativo.org/maravilloso-diseno-para-ensenar-las-unidades-decenas-centenas-unidades-de-millar-y-decenas-de-millar/

Compañeros amigos docentes que nos visitan les compartimos este maravilloso diseño para enseñar las unidades, decenas, centenas, unidades de millar y decenas de

Pinterest
Buscar