Oriol
Oriol
Oriol

Oriol

El que fa les fotocòpies i porta els cafès.