N I C O and B A N G K O K.

My summer trip. Spent 6 days in Bangkok Thailand. June 29 to July 5
19 Pines34 Seguidores
Như đảo ngược thế giới của mình. Biết rằng không thể khiến mọi thứ trở về như trước và niềm vui hiện tại cũng khó giữ được nhưng sao lòng vẫn mong mỏi và hi vọng nhiều đến vậy. Cứ mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Như đảo ngược thế giới của mình. Biết rằng không thể khiến mọi thứ trở về như trước và niềm vui hiện tại cũng khó giữ được nhưng sao lòng vẫn mong mỏi và hi vọng nhiều đến vậy. Cứ mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Ice-cream world.

Ice-cream world.

Góc tối.

Góc tối.

So I'm hold on til the night.

So I'm hold on til the night.

I'm almost out of here.

I'm almost out of here.

Through me. Through you.

Through me. Through you.

Cold as ice. That's how you treat me.

Cold as ice. That's how you treat me.


Más ideas
Ice-cream world.

Ice-cream world.

What is hiding behind the mask ?

What is hiding behind the mask ?

Starbucks alone.

Starbucks alone.

Như đảo ngược thế giới của mình. Biết rằng không thể khiến mọi thứ trở về như trước và niềm vui hiện tại cũng khó giữ được nhưng sao lòng vẫn mong mỏi và hi vọng nhiều đến vậy. Cứ mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Như đảo ngược thế giới của mình. Biết rằng không thể khiến mọi thứ trở về như trước và niềm vui hiện tại cũng khó giữ được nhưng sao lòng vẫn mong mỏi và hi vọng nhiều đến vậy. Cứ mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Back to my childhood.

Back to my childhood.

Pinterest
Buscar