Documental "El fenòmen de Finlàndia", que aprofundeix en les característiques del sistema educatiu d'aquest país.

Publicado el The Finland Phenomenon: Inside the World's Most Surprising School System (El fenómeno finlandés: El sistema escolar más asombroso del...

Documental "Piaget explica a Piaget" (1977) sobre els principis que orienten el corrent del constructivisme encapçalat per aquest autor.  (part 1)

Documental "Piaget explica a Piaget" sobre los principios que orientan la corriente del constructivismo encabezada por este autor. (parte

Documental "Here and Now" (1964) sobre la escola Summerhill, inclou fragments d'entrevista al seu fundador, A. S. Neill

Documental "Here and Now" sobre la escuela Summerhill, incluye fragmentos de entrevista a su fundador, A. S. Neill

Documental "Piaget explica a Piaget" (1977) sobre els principis que orienten el corrent del constructivisme encapçalat per aquest autor. (part 2)

Documental "Piaget explica a Piaget" sobre los principios que orientan la corriente del constructivismo encabezada por este autor. (parte

Documental "Piaget explica a Piaget" (1977) sobre els principis que orienten el corrent del constructivisme encapçalat per aquest autor.  (part 3)

Documental "Piaget explica a Piaget" sobre los principios que orientan la corriente del constructivismo encabezada por este autor. (parte

Entrevista a Skinner de 1964 on l'autor aprofundeix en els plantejaments bàsics del conductivisme i la seva influència potencial en l'educació.

Entrevista a Skinner de 1964 donde el autor profundiza en los planteamientos básicos del conductivismo, y su potencial influencia en la educación.

Film d'estil fals documental "School, a film about Progressive education" (1939), on s'hi reprodueix un dia dins de les escoles progressives inspirades en les teories de J. Dewey.

Film de estilo falso documental titulado "School, a film about Progressive education" donde se reproduce un día de la vida en una de las escuelas progressivas inspiradas en las teorías de J. Dewey

Conferència de José Antonio Marina titulada “L’educació del talent: el paper de l’escola i el de les famílies”.

Conferencia de José Antonio Marina titulada “La educación del talento: el papel de la escuela y el de las familias”.

Documental "La educación prohibida", recull les veus i pràctiques educatives de movimients pedagógics trencadors amb el model d'escola tradicional.

Documental "La educación prohibida", reúne las voces y prácticas educativas de movimientos pedagógicos rompedores con el modelo de escuela tradicional

Reportatge “Notes d’educació” del programa 30 minuts de TV3

Reportatge “Notes d’educació” del programa 30 minuts de


Más ideas
Pinterest
Buscar