Photo of a house exterior design from a real Australian house - abit to modern but I still like the façade & the turfed garden

Photo of a house exterior design from a real Australian house - abit to modern but I still like the façade & the turfed garden

Trong thiết kế kiến trúc nhà phố, các kiến trúc sư của Nhà Đẹp 365 luôn ưu tiên bố trí mặt bằng các phòng theo tầng thật hợp lí để thuận tiện với nhu cầu sử dụng và tận dụng không gian tối đa, tiếp đến là thiết kế mặt tiền sao cho đẹp, phù hợp với văn hóa chung của khu vực đó.

Trong thiết kế kiến trúc nhà phố, các kiến trúc sư của Nhà Đẹp 365 luôn ưu tiên bố trí mặt bằng các phòng theo tầng thật hợp lí để thuận tiện với nhu cầu sử dụng và tận dụng không gian tối đa, tiếp đến là thiết kế mặt tiền sao cho đẹp, phù hợp với văn hóa chung của khu vực đó.

Future

Future

Bethaney with a Double Garage is a very functional four bedroom, two bathroom + powder room, two storey family home, designed for a…

Bethaney with a Double Garage is a very functional four bedroom, two bathroom + powder room, two storey family home, designed for a…

Fachada moderna contemporanea

Fachada moderna contemporanea

10 fachadas de casas pequeñas ¡por 10 arquitectos mexicanos!

10 fachadas de casas pequeñas ¡por 10 arquitectos mexicanos!

ideas-para-fachadas-de-casas | Curso de organizacion de hogar aprenda a ser organizado en poco tiempo

Fachada moderna 6

Fachada moderna 6

Roof terrace is my dream ❤

Roof terrace is my dream ❤

Diseño de casa

Diseño de casa

Pinterest
Buscar