Collage..Acuarela-Fina Fuertes

Collage..Acuarela-Fina Fuertes

Collage..Acuarela-Fina Fuertes

Collage..Acuarela-Fina Fuertes

Tres mujeres. Acuarela-Fina Fuertes

Tres mujeres. Acuarela-Fina Fuertes

Acuarela-Fina Fuertes

Acuarela-Fina Fuertes

Acuarela-Fina Fuertes

Acuarela-Fina Fuertes

Acuarela sobre papel, telas.Fina Fuertes

Acuarela sobre papel, telas.Fina Fuertes

Acuarela-Fina Fuertes

Acuarela-Fina Fuertes

Aitana

Aitana

Mujer con manzanas. Acuarela-Fina Fuertes

Mujer con manzanas. Acuarela-Fina Fuertes

Dibujo a la acuarela por Fina Fuertes

Dibujo a la acuarela por Fina Fuertes

Pinterest
Buscar