ദിലീപല്ല, മറ്റൊരു യുവനടനിലേക്കു | Not Dileep, Malayalam yunger actor Include bhavana case

ദിലീപല്ല, മറ്റൊരു യുവനടനിലേക്കു | Not Dileep, Malayalam yunger actor Include bhavana case

Kerala High Court rejects Bail petition of Actor Dileep.

Kerala High Court rejects Bail petition of Actor Dileep.

Police question kin of Malayalam actor Dileep in actress abduction case , http://bostondesiconnection.com/police-question-kin-malayalam-actor-dileep-actress-abduction-case/,  #PolicequestionkinofMalayalamactorDileepinactressabductioncase

Police question kin of Malayalam actor Dileep in actress abduction case , http://bostondesiconnection.com/police-question-kin-malayalam-actor-dileep-actress-abduction-case/, #PolicequestionkinofMalayalamactorDileepinactressabductioncase

Kerala Court Extends Actor Dileep Judicial Custody In Actress Molestation Case - https://www.pakistantalkshow.com/kerala-court-extends-actor-dileep-judicial-custody-in-actress-molestation-case/ - http://img.youtube.com/vi/AHm8iUppMW8/0.jpg

Kerala Court Extends Actor Dileep Judicial Custody In Actress Molestation Case - https://www.pakistantalkshow.com/kerala-court-extends-actor-dileep-judicial-custody-in-actress-molestation-case/ - http://img.youtube.com/vi/AHm8iUppMW8/0.jpg

Actor Dileep Can Tamper With Evidence, Says Kerala High Court, Rejects Bail - https://www.pakistantalkshow.com/actor-dileep-can-tamper-with-evidence-says-kerala-high-court-rejects-bail/ - http://img.youtube.com/vi/bLU5fSaTifU/0.jpg

Actor Dileep Can Tamper With Evidence, Says Kerala High Court, Rejects Bail - https://www.pakistantalkshow.com/actor-dileep-can-tamper-with-evidence-says-kerala-high-court-rejects-bail/ - http://img.youtube.com/vi/bLU5fSaTifU/0.jpg

Police question kin of Malayalam actor Dileep in actress abduction case

Police question kin of Malayalam actor Dileep in actress abduction case

KAVYA MADHAVAN QUESTIONED BY POLICE TEAM PROBING ABDUCTION CASE

KAVYA MADHAVAN QUESTIONED BY POLICE TEAM PROBING ABDUCTION CASE

ദിലീപിന്റെ റിമാൻഡ്: ഇന്നു വീണ്ടും വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്

ദിലീപിന്റെ റിമാൻഡ്: ഇന്നു വീണ്ടും വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്

ദിലീപിനു ജയിലിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയിട്ടില്ല: ജയിൽ ഡിജിപി ശ്രീലേഖ

ദിലീപിനു ജയിലിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയിട്ടില്ല: ജയിൽ ഡിജിപി ശ്രീലേഖ

Dileep's friend Abi opens up about the actor's first marriage before Manju Warrier

Dileep's friend Abi opens up about the actor's first marriage before Manju Warrier

തനന മപപസകഷയകകന ശരമമനന ജമയപകഷയല അപപണണ

തന്നെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാന്‍ ശ്രമമെന്ന് ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ അപ്പുണ്ണി

തനന മപപസകഷയകകന ശരമമനന ജമയപകഷയല അപപണണ

നടയ ആകരമചച കസ; മഖയ ആസതരകൻ ദലപ ജമയ നൽകരതനന പരസകയടടർ

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ ദിലീപ്, ജാമ്യം നൽകരുതെന്നും പ്രോസിക്യൂട്ടർ

നടയ ആകരമചച കസ; മഖയ ആസതരകൻ ദലപ ജമയ നൽകരതനന പരസകയടടർ

But after upcoming superstar Prithviraj and a group of youngsters put their foot down on the Dileep episode at a hurriedly called executive meeting of AMMA at Mammootty's house soon after the actor's arrest, both Mammootty and Mohanlal appeared to be shocked. Prithviraj raised a banner of revolt demanding that Dileep be suspended while threatening to take matters in his own hands.

But after upcoming superstar Prithviraj and a group of youngsters put their foot down on the Dileep episode at a hurriedly called executive meeting of AMMA at Mammootty's house soon after the actor's arrest, both Mammootty and Mohanlal appeared to be shocked. Prithviraj raised a banner of revolt demanding that Dileep be suspended while threatening to take matters in his own hands.

Actor Dileep remanded in judicial custody

Actor Dileep remanded in judicial custody

#Actor #Dileep has been #arrested last week and the court

Fb post on Bhavana lands renowned actress in Trouble

#Actor #Dileep has been #arrested last week and the court

Malayalam actor Dileep has been arrested and sent to 14-day judicial custody for his asserted association in the "involvement " of kidnapping and assault of a well known regional actress.

Malayalam actor Dileep has been arrested and sent to 14-day judicial custody for his asserted association in the "involvement " of kidnapping and assault of a well known regional actress.

Pinterest
Buscar