Kimonos ❤️

22 Pins
 · Last updated 2y
Slow Fashion, Pure Silk, Kimono Top, Silk, Women's Top
Kimono Lina Nº 7 - eSetheShop
Kimonos, Maxi Kimono, No 6, Blue And Green, Silk Dress
Kimono Lina Nº 6 - eSetheShop
No 5, Color Beige
Kimono Lina Nº 5 - eSetheShop
No. 2
Kimono Lina Nº 2 - eSetheShop
Morning Glory
Kimono Morning Glory Nº 14 - eSetheShop
Kimono Morning Glory Nº 13 - eSetheShop
Kimono Morning Glory Nº 13 - eSetheShop
Color Naranja
Kimono Morning Glory Nº 6 - eSetheShop
Kimono Morning Glory Nº 5 - eSetheShop
Kimono Morning Glory Nº 5 - eSetheShop
Chennai, India
Kimono Chennai Nº 4 - eSetheShop
Kimono Chennai Nº 2 - eSetheShop
Kimono Chennai Nº 2 - eSetheShop
Kimono Chennai Nº 1 - eSetheShop
Kimono Chennai Nº 1 - eSetheShop
Tie Dye, Dye
Kimono Liona - eSetheShop
Magnolia
Kimono Magnolia Nº 20 - eSetheShop
Kimono Magnolia Nº 19 - eSetheShop
Kimono Magnolia Nº 19 - eSetheShop
My Style
Kimono Magnolia Nº 18 - eSetheShop