8 Cortometrajes utiles para la educacion de valores en los niños escolares.

8 Cortometrajes utiles para la educacion de valores en los niños escolares.

CGI 3D Animated Short HD:  "Tumbleweed Tango"  by - HumbleTV (+playlist)

CGI 3D Animated Short HD: "Tumbleweed Tango" by - HumbleTV (+playlist)

"Argine" - Wonderful animation

"Argine" - Wonderful animation

CGI 3D Animated Short HD: "The Small Shoemaker" - by La Petite Cordonnier Team - YouTube

CGI 3D Animated Short HD: "The Small Shoemaker" - by La Petite Cordonnier Team - YouTube

**2015 Oscar Nominated** 3D Animated Short HD: "Sweet Cocoon" - by ESMA - YouTube

**2015 Oscar Nominated** 3D Animated Short HD: "Sweet Cocoon" - by ESMA - YouTube

[22/03/2015] Hôm nay lại biết thêm được cảm giác khó chịu khi bất đồng ý kiến với người khác, và phải làm theo họ. Nhưng cũng may, nhìn tích cực một chút, lần này mình không nổi nóng, và cũng nhận ra một điều rằng tranh cãi giúp tiến bộ, không có gì xấu hết :))

[22/03/2015] Hôm nay lại biết thêm được cảm giác khó chịu khi bất đồng ý kiến với người khác, và phải làm theo họ. Nhưng cũng may, nhìn tích cực một chút, lần này mình không nổi nóng, và cũng nhận ra một điều rằng tranh cãi giúp tiến bộ, không có gì xấu hết :))

CGI 3D Animated Short HD: "Embarked" - by Mikel Mugica, Adele Hawkins an...

CGI 3D Animated Short HD: "Embarked" - by Mikel Mugica, Adele Hawkins an...

Kiwi...ένα καταπληκτικό βίντεο που αξίζει να δούμε..Η Δύναμη της θέλησης!

Kiwi...ένα καταπληκτικό βίντεο που αξίζει να δούμε..Η Δύναμη της θέλησης!

Pinterest • El catálogo global de ideas
Buscar