TABLERO PARA ESTRUCTURAR FRASES.  http://audiciontierno.blogspot.com.es/2013/06/morfosintaxis-plantillas-estructura-de.html

TABLERO PARA ESTRUCTURAR FRASES. http://audiciontierno.blogspot.com.es/2013/06/morfosintaxis-plantillas-estructura-de.html

Composa una frase. Amb tubs de cartró, fes rodar les paraules fins a obtenir la frase correcta. Utilitza determinants, noms, verbs i adjectius. Ceip castell de sta Àgueda, Ferreries.

Composa una frase. Amb tubs de cartró, fes rodar les paraules fins a obtenir la frase correcta. Utilitza determinants, noms, verbs i adjectius. Ceip castell de sta Àgueda, Ferreries.

Pinterest
Buscar