Reus, lloc de naixement de Gabriel Ferrater el 20 de maig de 1922

Reus, lloc de naixement de Gabriel Ferrater el 20 de maig de 1922

Da nuces pueris (1960) va ser el primer llibre de poesia publicat de Gabriel Ferreter. Aquest llibre ens mostra un punt de vista d'un Ferreter que comença a establir-se a la maduresa. Aquesta obra donarà peu a "Menja't una Cama" dos anys més tard i, finalment, a "Les dones i els dies" on apareixen poemes d'aquest primer llibre.

Da nuces pueris (1960) va ser el primer llibre de poesia publicat de Gabriel Ferreter. Aquest llibre ens mostra un punt de vista d'un Ferreter que comença a establir-se a la maduresa. Aquesta obra donarà peu a "Menja't una Cama" dos anys més tard i, finalment, a "Les dones i els dies" on apareixen poemes d'aquest primer llibre.

Fragment de vídeo de 7 minuts que explica la vida de Gabriel Ferrater i el seu poema mes famòs: Im Memoriam, on parla dels seus records de la guerra civil

Fragment de vídeo de 7 minuts que explica la vida de Gabriel Ferrater i el seu poema mes famòs: Im Memoriam, on parla dels seus records de la guerra civil

Menja't una Cama (1962) va ser el segon llibre de poesia de Gabriel Ferrater. Algun poema destacat d'aquesta composició és Cambra de la Tardor. El títol està extret de la frase popular "Si tens gana, menja't una cama" que anava dirigida cap a la canalla.

Menja't una Cama (1962) va ser el segon llibre de poesia de Gabriel Ferrater. Algun poema destacat d'aquesta composició és Cambra de la Tardor. El títol està extret de la frase popular "Si tens gana, menja't una cama" que anava dirigida cap a la canalla.

Ciutat anglesa de Londres on Gabriel Ferrater es trasllada amb 30 anys per treballar en alguna editorial.

Ciutat anglesa de Londres on Gabriel Ferrater es trasllada amb 30 anys per treballar en alguna editorial.

El filòsof txec d'origen jueu Franz Kafka té un gran pes dins de l'obra de traducció de Gabriel Ferrater.

El filòsof txec d'origen jueu Franz Kafka té un gran pes dins de l'obra de traducció de Gabriel Ferrater.

Poema "A l'inrevés" pertanyent a l'obra "Da Nuces Pueris"

Poema "A l'inrevés" pertanyent a l'obra "Da Nuces Pueris"

Teoria dels cossos (1966) és el tercer i últim llibre que Gabriel Ferrater publica abans de "Les dones i els dies", recull de tota la seva obra. Hi conté "Poema Inacabat" un dels més extensos de la seva obra. El poema és inacabat perquè és un fluir constant com la mateixa vida. L'edició de la imatge compta amb un pròleg de Josep M. Castellet

Teoria dels cossos (1966) és el tercer i últim llibre que Gabriel Ferrater publica abans de "Les dones i els dies", recull de tota la seva obra. Hi conté "Poema Inacabat" un dels més extensos de la seva obra. El poema és inacabat perquè és un fluir constant com la mateixa vida. L'edició de la imatge compta amb un pròleg de Josep M. Castellet

Perfil de Gabriel Ferrater: Autor no gens susceptible de ser adscrit a cap moviment en particular, Ferrater representa la voluntat de regeneració del sistema literari català en el període de postguerra. La seva poesia és escrita i publicada durant els seixanta. Moment crucial de canvi i de polarització estètica entre la línia de tradició postsimbolista i l'emergent realisme històric. Amb tot, no hi ha interès per la seva poesia sinó a partir del 1968 i sobretot a partir de la seva mort.

Perfil de Gabriel Ferrater: Autor no gens susceptible de ser adscrit a cap moviment en particular, Ferrater representa la voluntat de regeneració del sistema literari català en el període de postguerra. La seva poesia és escrita i publicada durant els seixanta. Moment crucial de canvi i de polarització estètica entre la línia de tradició postsimbolista i l'emergent realisme històric. Amb tot, no hi ha interès per la seva poesia sinó a partir del 1968 i sobretot a partir de la seva mort.

Ciutat d'Hamburg, on va viure després del seu pas per Londres.

Ciutat d'Hamburg, on va viure després del seu pas per Londres.

Pinterest
Buscar