Me pregunto si eres consciente del efecto que causas con esos guiños y esa sonrisa oppa!!

Me pregunto si eres consciente del efecto que causas con esos guiños y esa sonrisa oppa!!

LMH ❤️ seriously had a major smile break out on my face ~~  Lee Min Ho's cute smile just makes me so happy ^_^

Familia HablaCorea.... Pues que mas podemos decir mas que... Ya nos habíamos tardado verdad?

Kim Hyun Joong ♥ Boys Over Flowers ♥ Playful Kiss ♥ SS501

Kim Hyun Joong ♥ Boys Over Flowers ♥ Playful Kiss ♥ SS501

[GIF] Soái ca áo trắng Dương Dương trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên…

[GIF] Soái ca áo trắng Dương Dương trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

[GIF] Soái ca áo trắng Dương Dương trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên…

Đây chính là nụ cười khuynh thành trong truyền thuyết.

Đây chính là nụ cười khuynh thành trong truyền thuyết.

LOL 1000 lee min ho Lee Minho park shin hye heirs This part was hilarious 39gifs the heirs heirs ep 19

LOL 1000 lee min ho Lee Minho park shin hye heirs This part was hilarious 39gifs the heirs heirs ep 19


Más ideas
[GIF] Soái ca áo trắng Dương Dương trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên…

[GIF] Soái ca áo trắng Dương Dương trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

[GIF] Soái ca áo trắng Dương Dương trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên…

[GIF] Soái ca áo trắng Dương Dương trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên | Dương Dương | 杨洋icon | Gia đình Dương Mao

[GIF] Soái ca áo trắng Dương Dương trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

[GIF] Soái ca áo trắng Dương Dương trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên | Dương Dương | 杨洋icon | Gia đình Dương Mao

#杨洋 #杨洋icon #yangyang 20161222桂格见面会,Cr:WHXicon,一个甜boy

#杨洋 #杨洋icon #yangyang 20161222桂格见面会,Cr:WHXicon,一个甜boy

LMH ❤️ seriously had a major smile break out on my face ~~  Lee Min Ho's cute smile just makes me so happy ^_^

Familia HablaCorea.... Pues que mas podemos decir mas que... Ya nos habíamos tardado verdad?

Yangyang杨洋•2016.8.8《从你的全世界路过》发布会 十八呀,你就是全世界最甜的那一点点西瓜尖儿*^_^*(cr logo@SeptemberGift)

Yangyang杨洋•2016.8.8《从你的全世界路过》发布会 十八呀,你就是全世界最甜的那一点点西瓜尖儿*^_^*(cr logo@SeptemberGift)

Yang Yang | 楊洋 | Dương Dương | D.O.B 9/9/1991 (Virgo)

Yang Yang | 楊洋 | Dương Dương | D.O.B 9/9/1991 (Virgo)

Pinterest
Buscar