Informativos FEBREIRO 2014

Novidades de INFORMATIVOS na Biblioteca Ánxel Casal FEBREIRO 2013
26 Pines417 Seguidores
A Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeneral Presupostaria, constitúe a norma básica do proceso de aprobación, execución e control dos Presupostos Xerais do Estado e por iso configúrase como o núcleo da presente obra, actualizada coas modificacións realizadas pola Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2012 e pola Lei 7/2012, do 29 de outubro.

Legislación de la justicia administrativa / edición preparada por Julio Toledo Jáudenes. - Cizur Menor (Navarra) : Thomson-Civitas, - ed., cerrada a 13 de agosto / actualizada por el Área de Códigos Civitas

Contén, entre outras, as seguintes leis políticas do estado: Constitución Española. - Lei Orgánica do Tribunal Constitucional Desenvolvemento dos dereitos e liberdades-Lei Orgánica sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social. - Lei reguladora do dereito de asilo e da protección subsidiaria. -Lei Orgánica para a igualdade efectiva de mulleres e homes. - Lei Orgánica reguladora do procedemento de «Habeas Corpus».

Contén, entre outras, as seguintes leis políticas do estado: Constitución Española. - Lei Orgánica do Tribunal Constitucional Desenvolvemento dos dereitos e liberdades-Lei Orgánica sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social. - Lei reguladora do dereito de asilo e da protección subsidiaria. -Lei Orgánica para a igualdade efectiva de mulleres e homes. - Lei Orgánica reguladora do procedemento de «Habeas Corpus».

A lexislación de seguros é sumamente ampla, se ben algunhas disposicións resultan básicas na ordenación deste sector. Neste sentido, a presente obra recolle as disposicións máis importantes.

Universidad de Burgos /Todo el Catálogo

Este é un un libro pensado e redactado desde a propia experiencia profesional e persoal dun galerista e marchante español cunha dilatada traxectoria no mercado da arte nacional e internacional desde a década dos setenta do pasado século. E este é o seu principal valor, as reflexións que, desde o profundo coñecemento da súa vivida actividade como comerciante da arte, Miguel Espel nos ofrece sobre os distintos tipos de bens artísticos, o seu valor e os seus fundamentos económicos...

Acceda al registro bibliográfico del libro

Este é un libro singular. Un autor galego de incuestionable prestixio coma Xosé Neira Vilas, ofrécenos aquí unha memoria en imaxes da súa traxectoria, que inclúe o seu longo periplo americano, no que llecadrou participar en acontecementos que xa son historia. Máis dun cento de fotografías ilustran a súa dinámica andaina, movido sempre por un teimoso afán de coñecemento do mundo e da sociedade da que forma parte, e tendo a Galicia como eixo esencial das súas inquedanzas

Este é un libro singular. Un autor galego de incuestionable prestixio coma Xosé Neira Vilas, ofrécenos aquí unha memoria en imaxes da súa traxectoria, que inclúe o seu longo periplo americano, no que llecadrou participar en acontecementos que xa son historia. Máis dun cento de fotografías ilustran a súa dinámica andaina, movido sempre por un teimoso afán de coñecemento do mundo e da sociedade da que forma parte, e tendo a Galicia como eixo esencial das súas inquedanzas

Os medios de persuasión de masas difunden sin descanso a verdade incontestábel. As sociedades europeas non poden permitir o mantemento de onerosos sistemas de protección social. No entanto, existe unha narración alternativa. Os sistemas de protección social, como o recoñecemento dos dereitos das mulleres, ou como a acumulación do coñecemento científico, son conquistas da civilización humana, irrenunciábeis, que deben ser estendidas a toda a humanidade.

Biblioteca Universitaria de Vigo /Toda la co

O presente volume recolle  o núcleo constitucional duro da Unión Europea, integrado polo Tratado da Unión Europea e o de Funcionamento da Unión Europea (o cal substituíu, en virtude do Tratado de Lisboa que entrou en vigor o 1 de decembro de 2009, ao da extinta Comunidade Europea), e a Carta dos Dereitos Fundamentais.

Tratados y legislación institucional de la Unión Europea / edición preparada por Ricardo Alonso García ; Mª Astrid Muñoz Guijosa. - Cizur Menor (Navarra) : Civitas, - ed.

Paixón e ciencia percorren todo este libro co obxectivo de que sexa unha obra útil para dar longa vida ás falas do Val do Ellas. A presente monografía é o resultado de vinte anos de continuas visitas de Xosé-Henrique Costas á zona para recoller material, que foi dando a coñecer nun bo quiñón de relatorios e de artigos, agora revisados, actualizados e agrupados nos diversos capítulos deste libro, co que demostra que nada do que se refire ó Val do Ellas lle é alleo.

Paixón e ciencia percorren todo este libro co obxectivo de que sexa unha obra útil para dar longa vida ás falas do Val do Ellas. A presente monografía é o resultado de vinte anos de continuas visitas de Xosé-Henrique Costas á zona para recoller material, que foi dando a coñecer nun bo quiñón de relatorios e de artigos, agora revisados, actualizados e agrupados nos diversos capítulos deste libro, co que demostra que nada do que se refire ó Val do Ellas lle é alleo.

Un libro que, en formato de dicionario, recolle o léxico en desuso propio do Concello de Cotobade (Pontevedra). Inclúe 6.825 vocábulos, 1.028 variantes, 1.031 locucións e 1.900 frases feitas

Un libro que, en formato de dicionario, recolle o léxico en desuso propio do Concello de Cotobade (Pontevedra). Inclúe 6.825 vocábulos, 1.028 variantes, 1.031 locucións e 1.900 frases feitas

Pinterest
Buscar